Café Doodgewoon

Gepubliceerd op 28 september 2018 om 12:05

Praten over de dood is nog steeds voor een groot aantal mensen lastig. Gelukkig lijkt het wat meer uit de taboesfeer te komen door organisaties die hier gehoor aan geven en specialisten die hierbij betrokken zijn. In onze eigen omgeving is onlangs voor de eerste keer Café Doodgewoon georganiseerd. 

Café Doodgewoon wil inwoners van Soest een plek geven om te praten over de dood en afscheid nemen, juist door te kunnen delen met anderen die te maken hebben met de naderende dood of vragen te stellen aan huisartsen en hulpverleners van de PaTZ (palliatieve thuiszorg). Café Doodgewoon is een bijeenkomst die zich richt op mensen met een korte levensverwachting, bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte zoals kanker, COPD maar ook Alzheimer.  

Deze eerste bijeenkomst werd stilgestaan bij terminale sedatie en euthanasie. Voormalig huisarts Von Bartheld en huisarts Weusten leidden de bijeenkomst.

Ik was hier aanwezig in de rol van rouw- en verliesbegeleider, maar zat er ook met een luisterend oor als inwoner van Soest. Er was een open sfeer en allerlei vragen passeerden de revue. Na afloop was er gelegenheid elkaar op te zoeken en verder te praten.

Een bijzonder mooi initiatief met potentie uit te groeien. Een plek waar je kan en mag stilstaan bij de dood.

 

metharteliefs,

 

Jacqueline

 

Op donderdag 13 september werd het eerste Café Doodgewoon gehouden bij VVZ aan de Eemweg te Soest, een initiatief van Elzis  (eerste lijns zorgverleners waar de patiënt zonder verwijzing naar toe kan, die nauw met elkaar afstemmen voor een gezonder Soest). Via het netwerk palliatieve zorg in je eigen regio kun je zien of er bij jou in de buurt ook dergelijke initiatieven zijn. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.